JUDICIAL SALE BY AUCTION – 77/13 PP

AUCTION ENDED

Appartament internament immarkat bin-numru tlieta (3), fit-tieni sular inkluża l-arja sovrastanti formanti parti mill- Blokk ta’ Appartamenti bl-isem ‘Anvil Appartments’, numru erba’(4), fi Triq il- Minfaħ, Naxxar, liberu u frank stmat li jiswa mija u disghin elf ewro (€190,000).

Inkluż ma dan il- fond hemm l-użu tal- partijiet komuni li jinkludu t-taraġ ta’ barra, il-bieb ta’ barra, l-entrata, it-tromba taraġ sal-bejt, il- lift u x-xaft tal- lift u s-sistema tal-ilma u tad-dranaġġ.

Sitt Garaxxijiet sottostanti il- blokk ta Appartamenti bl- isem ta’ ‘Anvil Appartments’, numru erba’(4), fi Triq il- Minfaħ, Naxxar internament mmarkati;

Garaxx numru tnejn (2) ta’ circa 73.47 metri kwadri, stmat li jiswa ħamsa u erbgħin elf ewro(€ 45,000)

Garaxx numru tlieta (3) ta’ circa 13.71 metri kwadri stmat li jiswa tlieta u għoxrin elf ewro (€ 23,000)

Garaxx numru erba’ (4) ta’ circa 13.80 metri kwadri stmat li jiswa tlieta u għoxrin elf ewro (€ 23,000)

Garaxx numru hamsa (5) ta’ circa 11.78 metri kwadri stmat li jiswa għoxrin elf ewro (€ 20,000)

Garaxx numru sitta (6) ta’ circa 15.74 metri kwadri stmat li jiswa ħamsa u għoxrin elf ewro (€ 25,000)

Garaxx numru sebgħa (7) ta’ circa 44.43 metri kwadri stmat li jiswa erbgħin elf ewro (€ 40,000) Inkluż ma kull garaxx hemm l-użu tal- partijiet komuni li jinkludu t-taraġ mill- front garden, il- bibien ta’ barra u l- lift tal-karozzi u x-xaft tal- lift.

11 ta’ Diċembru 2014 – 12.00pm

Copyright © 2024 Obelisk Auctions Ltd. All Rights Reserved. Designed & Developed by Maltaserv
loading