JUDICIAL SALE BY AUCTION – 69/11 PP

AUCTION ENDED

 

Biċċa art tal-arja ta’ ċirka erba’ mija u ħamsa u sebgħin metru kwadru
(475 mk), li tagħmel parti mill-artijiet magħrufa bħala “Tal-Iskorra l-Kbira” fil-limiti taż-Żejtun, fid-distrett tal-Iskorra l-Kbira, suġġetta għal ċens annwu u temporanju ta’ sitta u erbgħin ewro u disgħa u ħamsin ċenteżmu (€46.59) għal rimanenti perjodu ta’ tmintax (18)-il sena, stmata li tiswa ħdax-il elf ewro (€11,000).

2 ta’ Diċembru, 2014 fil 11.30am

Copyright © 2024 Obelisk Auctions Ltd. All Rights Reserved. Designed & Developed by Maltaserv
loading