JUDICIAL SALE BY AUCTION – 49/13 PP

AUCTION ENDED

Ħanut bin- numru uffiċċjali seba mija u għoxrin (720) fi Triq il- Kbira, Ħamrun mingajr l-arja tiegħu sottopost għal- propjeta’ ta terzi. Il- ħanut għandu sistema ta’ ilma tax-xita u drenaġġ in komuni mal-propjeta’ sovvraposta, u hu suġġett għas- servitujiet li jirriżultaw mill-istess pożizzjoni. Il- propjeta hija suġġetta għal ċens annwu u perpetwu ta’ erba’ mija sebgħa u sittin Ewro u sebgħa u tmenin ċenteżmu (€467.87) stmat li jiswa mitejn ħamsa u ħamsin elf ewro ( €255,000)

Ħanut bin- numru uffiċċjali seba mija wieħed u għoxrin (721) fi Triq il- Kbira, Ħamrun. L-imsemmija ħanut igawdi d-drittijiet attivi u suġġett għas- servitujiet passivi li jirriżultaw mill- pożizzjoni relattiva tiegħu liberu u frank minn kull piż u ċens, stmat li jiswa mija, tnejn u tletin elf Ewro ( €132,000).

9 ta’ Diċembru 2014 – 11.30am

Copyright © 2024 Obelisk Auctions Ltd. All Rights Reserved. Designed & Developed by Maltaserv
loading