JUDICIAL SALE BY AUCTION – 33/13 PP

AUCTION ENDED

 

Dar b’numru ħamsa u tletin (35) fi Triq is- Sajjieda, Marsa stmata li tiswa tlieta u sittin elf Ewro (€ 63,000)

9 ta’ Diċembru 2014 – 11.00am

Copyright © 2024 Obelisk Auctions Ltd. All Rights Reserved. Designed & Developed by Maltaserv
loading