JUDICIAL SALE BY AUCTION – 22/14 PP

AUCTION ENDED

Maisonette bl-isem ta’ ‘Lord Reigns’ mingħajr l-arja tiegħu fi Triq San Ġużepp, Mosta b’ ċens annwu u perpetwu ta’ Sebgħin Ewro stmat li jiswa mija u tlett elef u ħames mitt Ewro (€103,500)

Garaxx internament mmarkat bin- numru tlieta (3) li jifforma parti u sottostanti għall- kumpless Triq San Guzepp, Mosta, liberu u frank bid- drittijiet u l- pertinenzi kollha stmat li jiswa tlettax il- elf Ewro
(€ 13,000)

4 ta’ Diċembru 2014   – 12.00pm

Copyright © 2024 Obelisk Auctions Ltd. All Rights Reserved. Designed & Developed by Maltaserv
loading