JUDICIAL SALE BY AUCTION – 112/12 PP

AUCTION ENDED

 

Appartament internament immarkat bin-numru disgħa (9), formanti minn blokk magħruf bħala “Verdemar Park” numru ħamsa (5) fi Triq il-Bajja, is-Salina, fil-limiti tan-Naxxar bil-komunjoni tal-entrata u tat-taraġ tal-istess blokk pero` eskluża l-arja tal-istess blokk, stmat li jiswa mija u ħmistax-il elf ewro (€115,000).

4 ta’ Diċembru 2014 – 11.30am

Copyright © 2024 Obelisk Auctions Ltd. All Rights Reserved. Designed & Developed by Maltaserv
loading